Provinciale Statenverkiezingen 2015

Intro
Stellingen
Extra belangrijk
Partijen
Resultaat
Over ProDemos
De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 29 stellingen
Start
Toegankelijke versie van de StemWijzer speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten
Deze partijen doen mee
Klik op een logo om naar de website van deze partij te gaan
In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.
U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.
Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1. Windmolens op zee
De provincie moet zich verzetten tegen windmolens op zee binnen de 12-mijlszone (ongeveer 23 km uit de kust).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
2. Bel en buurtbussen
Om kleine dorpen bereikbaar te houden, moeten meer bel- en buurtbussen worden ingezet.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
3. Woningbouw Schiphol
Dichtbij luchthaven Schiphol mogen nieuwe woningen worden gebouwd.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
4. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
5. Aaneensluiting natuurgebieden
De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat de aanleg van nieuwe wegen hindert.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
6. Omscholing
De provincie moet meebetalen aan omscholing van mensen die werken in sectoren die krimpen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
7. Cultuuronderwijs
De provincie moet stoppen met cultuuronderwijs.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
8. Autowegen
De provincie moet geen nieuwe autowegen meer aanleggen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
9. Hoeveelheid sociale huur/koop woningen
Bij woningbouwprojecten moet de provincie zich niet bemoeien met de hoeveelheid goedkope huur- of koopwoningen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
10. Opcenten omhoog
De provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) mag omhoog.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
11. Maximumsnelheid
Om de veiligheid te vergroten, moet de maximumsnelheid op sommige provinciale wegen omlaag.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
12. Duurzame energie opwekken
De provincie moet een eigen bedrijf oprichten voor het opwekken van duurzame energie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
13. Weg en waterprojecten
Bij grote weg- en waterprojecten moet altijd 1 procent van de aanneemsom besteed worden aan kunst.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
14. Onderzoekskernreactor Petten
De provincie moet de steun aan de bouw van een nieuwe onderzoekskernreactor in Petten stopzetten.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
15. Verbindingsweg A8-A9
Er moet in de Zaanstreek een verbindingsweg komen tussen de A8 en A9.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
16. HOV het Gooi
Bij de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in het Gooi moet de provincie extra geld uitgeven voor natuurcompensatie (bijv. natuurbruggen).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
17. Internationale bedrijven
De provincie moet meer investeren om internationale bedrijven naar Noord-Holland te halen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
18. Nieuwbouw kleine dorpen
Bij kleine dorpen moet de provincie de bouw van huizen buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk maken.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
19. Recreatie natuurgebieden
Natuurgebieden moeten meer geschikt worden gemaakt voor recreatie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
20. Reserves
Als er te weinig geld is om alle plannen uit te voeren, mag de provincie geld halen uit de eigen reserves.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
21. Zeesluis
De provincie mag niet meebetalen aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
22. Snelle fietsen
Er moeten meer aparte fietspaden komen voor snelle fietsen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
23. Aantal natuurgebieden
Het aantal natuurgebieden in de provincie Noord-Holland hoeft niet te stijgen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
24. Veiligheidscamera's
In het openbaar vervoer moeten meer veiligheidscamera's komen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
25. Bibliotheken
De provincie moet bibliotheken in kleine gemeenten steunen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
26. Duinpolderweg
De Duinpolderweg, van de A4 naar de N206 in de bollenstreek, mag niet worden aangelegd.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
27. OV 65+
De provincie moet het openbaar vervoer betalen voor 65-plussers met een minimuminkomen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
28. Jacht
De provincie moet alle vormen van jacht op wilde dieren verbieden.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
29. Vliegveld de Kooy
Vliegveld de Kooy (bij Den Helder) moet open blijven, ook al kost dat de provincie geld.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Wat vinden de partijen?
Wat vinden de partijen van deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Ga verder
Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt
Verwijder selectie
Ga verder

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op 'Ga verder'.
Ga verder
Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat
Selecteer alles
Kies alleen voor de zittende partijen
Verwijder selectie
Naar resultaat
Kies alleen voor de zittende partijen
Selecteer alles
Verwijder selectie
Naar resultaat

Kies Partijen

Alle partijen die meedoen zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.
Over ProDemos
Uw mening komt het meest overeen met:
VVD
0%
PvdA
0%
PVV
0%
D66
0%
SP
0%
CDA
0%
GroenLinks
0%
PvdD
0%
Ouderenpartij Noord-Holland
0%
50plus
0%
CU/SGP
0%
Vrouwenpartij
0%
De Multicultureel Plus Partij
0%
Hart voor Holland
0%
Piratenpartij
0%
Deel uw resultaat
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer
Vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Windmolens op zee
De provincie moet zich verzetten tegen windmolens op zee binnen de 12-mijlszone (ongeveer 23 km uit de kust).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Bel en buurtbussen
Om kleine dorpen bereikbaar te houden, moeten meer bel- en buurtbussen worden ingezet.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Woningbouw Schiphol
Dichtbij luchthaven Schiphol mogen nieuwe woningen worden gebouwd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Aaneensluiting natuurgebieden
De aaneensluiting van natuurgebieden moet doorgaan, ook als dat de aanleg van nieuwe wegen hindert.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Omscholing
De provincie moet meebetalen aan omscholing van mensen die werken in sectoren die krimpen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. Cultuuronderwijs
De provincie moet stoppen met cultuuronderwijs.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Autowegen
De provincie moet geen nieuwe autowegen meer aanleggen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Hoeveelheid sociale huur/koop woningen
Bij woningbouwprojecten moet de provincie zich niet bemoeien met de hoeveelheid goedkope huur- of koopwoningen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Opcenten omhoog
De provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) mag omhoog.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Maximumsnelheid
Om de veiligheid te vergroten, moet de maximumsnelheid op sommige provinciale wegen omlaag.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Duurzame energie opwekken
De provincie moet een eigen bedrijf oprichten voor het opwekken van duurzame energie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. Weg en waterprojecten
Bij grote weg- en waterprojecten moet altijd 1 procent van de aanneemsom besteed worden aan kunst.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Onderzoekskernreactor Petten
De provincie moet de steun aan de bouw van een nieuwe onderzoekskernreactor in Petten stopzetten.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Verbindingsweg A8-A9
Er moet in de Zaanstreek een verbindingsweg komen tussen de A8 en A9.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. HOV het Gooi
Bij de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding in het Gooi moet de provincie extra geld uitgeven voor natuurcompensatie (bijv. natuurbruggen).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Internationale bedrijven
De provincie moet meer investeren om internationale bedrijven naar Noord-Holland te halen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Nieuwbouw kleine dorpen
Bij kleine dorpen moet de provincie de bouw van huizen buiten bestaand bebouwd gebied mogelijk maken.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Recreatie natuurgebieden
Natuurgebieden moeten meer geschikt worden gemaakt voor recreatie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Reserves
Als er te weinig geld is om alle plannen uit te voeren, mag de provincie geld halen uit de eigen reserves.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Zeesluis
De provincie mag niet meebetalen aan de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Snelle fietsen
Er moeten meer aparte fietspaden komen voor snelle fietsen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Aantal natuurgebieden
Het aantal natuurgebieden in de provincie Noord-Holland hoeft niet te stijgen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Veiligheidscamera's
In het openbaar vervoer moeten meer veiligheidscamera's komen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Bibliotheken
De provincie moet bibliotheken in kleine gemeenten steunen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
26. Duinpolderweg
De Duinpolderweg, van de A4 naar de N206 in de bollenstreek, mag niet worden aangelegd.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
27. OV 65+
De provincie moet het openbaar vervoer betalen voor 65-plussers met een minimuminkomen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
28. Jacht
De provincie moet alle vormen van jacht op wilde dieren verbieden.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
29. Vliegveld de Kooy
Vliegveld de Kooy (bij Den Helder) moet open blijven, ook al kost dat de provincie geld.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Meer informatie: www.prodemos.nl